► Vraag 1:
Het gaat om een referendum, niet om een petitie?

Antwoord:
Klopt! Voor veel mensen is dat verwarrend; ze denken dat ze deelnemen aan deze actie door een petitie te tekenen. Maar een petitie heeft voor de aflosboete absoluut geen zin meer. De Tweede en Eerste Kamer hebben immers al ingestemd met de afschaffing van de wet Hillen. Het enige dat nog effect kan hebben is een raadgevend referendum hierover houden. Teken daarom ook!

► Vraag 2:
Waarom zijn zoveel organisaties van ouderen en gepensioneerden en veel huiseigenaren woedend over het voornemen van het kabinet om de zogeheten wet Hillen geleidelijk af te schaffen?

Antwoord:
Het voorstel om de wet Hillen geleidelijk (in 30 jaarlijkse stapjes) af te schaffen bevestigt het beeld van een ‘onbetrouwbare overheid’. Het staat immers haaks op het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is om mensen te stimuleren hun hypotheekschuld af te lossen.

► Vraag 3:
Maken tegenstanders niet veel herrie om niks? Het gaat de eerste jaren toch maar om heel kleine bedragen, zoals het kabinet stelt?

Antwoord:
Het gaat vooral ouderen met een vrijwel afgelost huis op termijn mogelijk veel geld kosten. In 2005 voerde het toenmalige kabinet de Hillen-aftrek in. Mensen die hun huis (bijna) hadden afgelost en dus weinig renteaftrek meer konden genieten, hoefden voortaan ook geen eigenwoningforfait meer te betalen. Het afschaffen van de wet komt er op neer dat die mensen straks weinig of geen aftrekmogelijkheden meer hebben, maar weer wel het eigenwoningforfait gaan betalen. Hun ‘goede gedrag’ dat voor de schatkist heel voordelig was, wordt achteraf bestraft met een boete, de ‘aflosboete’. De eerste jaren gaat het inderdaad nog om kleine bedragen, een paar euro per maand. Maar na 30 jaar loopt dat fors op. En er is bovendien geen enkele garantie dat een volgend kabinet niet aan de knoppen gaat draaien en de Hillen-aftrek niet in 30 jaar, maar bijvoorbeeld in 20, 15 of 10 jaar gaat afschaffen.

► Vraag 4:
Dit raakt toch voornamelijk rijke ouderen met een vrijwel afgelost huis?

Antwoord:
Nee, iedereen met een vrijwel afgelost huis is de klos. Juist veel ouderen met een bescheiden pensioen (AOW plus aanvullend pensioen) hebben er voor gekozen zoveel mogelijk af te lossen zodat ze na hun pensionering dankzij lagere lasten toch redelijk rond kunnen komen.  Voor mensen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen is iedere lastenverzwaring teveel en zeer ingrijpend. Volgens de ouderenbonden kan het afschaffen van de wet Hillen er toe leiden dat veel ouderen straks hun krantenabonnement op moeten zeggen. Jongeren zijn ook de klos. Omdat sinds 2013 iedereen zijn hypotheek in maximaal 30 jaar volledig moet aflossen, zitten zij over 30 jaar allemaal met de maximale aflosboete opgescheept.

► Vraag 5:
Dus ook 20-plussers zijn de pineut door het afschaffen van de wet Hillen?

Antwoord:
Zeker! Iedereen moet zijn hypotheek in maximaal 30 jaar volledig aflossen. Dus 20-plussers zitten later als 50-plussers met de maximale aflosboete opgescheept!

► Vraag 6:
Waarom is afschaffing van de wet Hillen ‘met stoom en kokend water’ door het parlement geloodst?

Antwoord:
Het nieuwe kabinet heeft het afschaffen van de wet Hillen snel door de Tweede en Eerste Kamer gejast omdat ‘anders de Belastingdienst deze wet niet meer in de systemen krijgt voor 2019’. Er is ook getracht er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, bang voor de ophef die het veroorzaakt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

► Vraag 7:
Het raadgevend referendum wordt door het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie toch afgeschaft?

Antwoord:
Dat is wel hun plan ja. Eind december is de wet die intrekking van het raadgevend referendum mogelijk maakt naar het parlement gestuurd. Een raadgevend referendum over het afschaffen van de wet Hillen kan echter nog voor de intrekking worden gehouden!

► Vraag 8:
Ik heb al een keer een formulier getekend en ingestuurd. Moet ik nu opnieuw tekenen?

Antwoord:
Ja, helaas wel. Dankzij u kunnen we nu verder naar de definitieve fase, maar ook als u het inleidend verzoek al getekend hebt dient u in deze tweede definitieve fase opnieuw te tekenen.

► Vraag 9:
Kan ik het formulier ook mailen?

Antwoord:
Ja, u kunt het formulier printen, invullen, tekenen en daarna scannen. Die scan kunt u mailen naar info@stopaflosboete.nl. Uw formulier wordt dan door ons geprint en ingeleverd bij de Kiesraad.