STOP DE AFLOSBOETE!

Wij zijn TEGEN het afschaffen van de wet Hillen!

DOE MEE aan het referendum tegen de aflosboete: download en teken het formulier!

Vraag en antwoordDownload formulier

Dank voor uw steun, de eerste horde is genomen!

De Kamerleden Henk Krol en Martin van Rooijen van 50PLUS hebben op donderdag 18 januari ruim 10.000 steunverklaringen afgeleverd bij de Kiesraad in Heerlen. Daarmee lijkt de eerste horde op weg naar een referendum over de Aflosboete genomen.

Het is nu aan de Kiesraad om vast te stellen hoeveel geldige steunverklaringen en handtekeningen er zijn ingezameld. Het actiecomité Stop Aflosboete gaat er van uit dat het er genoeg zijn, want bij de Kiesraad zelf zijn de afgelopen weken ook vele duizenden formulieren binnengekomen.

Zodra de Kiesraad officieel heeft vastgesteld dat aan de eis van 10.000 geldige verklaringen is voldaan, gaat de volgende fase van het referendumverzoek in. Dan krijgen we 6 weken de tijd om 300.000 geldige steunverklaringen in te zamelen.

U hoort snel meer van ons. Bedankt voor de steun tot nu toe. We hopen dat we ook in de volgende fase op u mogen rekenen!

De Wet Hillen…

De wet Hillen stamt uit 2005. De wet regelt dat eigenaren van een woonhuis die die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de ‘aflosboete’ de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.

Het afschaffen van de wet Hillen is onderdeel van het regeerakkoord van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie).

Waarom een referendum over de aflosboete?

Stop Aflosboete wil een referendum over de afschaffing van de wet Hillen, want:

 • Het afschaffen van de wet Hillen is onbehoorlijk politiek handelen en een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid.
 • Eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen. Als ze dat gedaan hebben, presenteer je ze de rekening. Dat voelt als een mes in de rug!
 •  Na afschaffing van de wet Hillen worden degenen die hun koophuis hebben afbetaald dubbel geraakt: ze moeten voortaan het eigenwoningforfait betalen maar kunnen geen hypotheekrente meer aftrekken.
 • We hebben er geen volledig vertrouwen in dat de opbouwtermijn van de afschaffing (in stapjes gedurende 30 jaar) niet wordt versneld. Dat is ook met de verhoging van de AOW-leeftijd en met de beperking van de hypotheekrenteaftrek gebeurd, dus versnelling kan ook zomaar met de afschaffing gebeuren!
 • Regelingen stapelen zich op, werken op elkaar in en versterken elkaar. Afschaffing van de wet Hillen heeft bijvoorbeeld ook invloed op de zorgtoeslag. Zo wordt de aflosboete voor heel veel mensen de druppel die de emmer doet overlopen!
 • Oudere huiseigenaren met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen zijn de klos met het afschaffen van de wet Hillen. Ze hebben spaarzaam geleefd en de hypotheek afgelost om na hun pensioen lagere lasten te hebben. Deze mensen krijgen een rekening die ze niet hadden kunnen voorzien.
 • Ook jongeren die de komende jaren hun hypotheek gaan aflossen krijgen de rekening van het afschaffen van de wet Hillen gepresenteerd. Over uiterlijk 30 jaar zit iedereen met de maximale aflosboete opgescheept!
 • Het argument van het kabinet Rutte III dat de wet Hillen niet meer nodig is omdat het aflossen van de hypotheek toch al verplicht is, is een drogreden. De verplichting om af te lossen bestaat al sinds 2013, dus waarom nu plots de afschaffing van de wet Hillen doorvoeren?

Hoe doe ik mee aan het referendum?

Er zijn twee manieren om te tekenen voor het referendum Stop Aflosboete.

 1. Op deze website ziet u het officiële Formulier Referendum.
  Print dit formulier, vul het in en stuur het aan Stop Aflosboete, Postbus 292, 2501 CG Den Haag.

  Vergeet niet het formulier te ondertekenen! Onvolledig ingevulde formulieren tellen niet mee bij het referendum. Vanzelfsprekend kunt u het formulier zo vaak printen als u wilt; vraag ook familieleden, buren en kennissen om te tekenen. Op elk formulier is ruimte voor twee ondertekenaars.

 1. Ga naar de speciale website van de Kiesraad: www.referendumovereenwet.nl Onder ‘Inleidende verzoeken’ vindt u de wetten die referendabel zijn. Klik nu op de tekst over het uitfaseren van de ‘wet-Hillen’.

  U ziet nu een formulier dat u ofwel online kunt invullen en vervolgens kunt printen, ondertekenen en opsturen naar de Kiesraad of naar het adres Stop Aflosboete, Postbus 292, 2501 CG Den Haag. U kunt ook een blanco formulier uitprinten en handmatig invullen en ondertekenen. Het formulier stuurt u vervolgens naar de Kiesraad of naar het bovenstaande adres.

Doe mee! Teken ook!

Partners

(C) 2018 - Stopaflosboete.nl - Hosted by VLG