STOP DE AFLOSBOETE!

Teken hier

(ook als u het eerdere inleidende verzoek hebt getekend)

De wet Hillen stamt uit 2005. De wet regelt dat eigenaren van een woonhuis die die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de ‘aflosboete’ de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.

Het afschaffen van de wet Hillen is onderdeel van het regeerakkoord van de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Vul het onderstaande digitale ondersteuningsverklaring in en druk op versturen. Blokletters/spaties zijn niet nodig, dit is voor de vorm waarin de verklaringen ingevoerd en ontvangen dienen te worden.


OVERWELDIGEND AANTAL HANDTEKENINGEN VOOR VOLGENDE FASE AFLOSBOETE!

Ook als u het inleidend verzoek al getekend hebt, dient u in deze tweede definitieve fase opnieuw te tekenen.

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de wet Hillen!

Bij de Kiesraad kwamen in totaal liefst 27.012 verzoeken binnen. Uiteindelijk werden 24.822 verzoeken als geldig aangemerkt! Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase.

Als in de definitieve fase – die loopt van vrijdag 26 januari tot en met donderdag 8 maart – 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de wet Hillen gehouden!

Doe mee aan de definitieve fase, vul hierboven het formulier in!

WAAROM EEN REFERENDUM OVER DE AFLOSBOETE?

Stop Aflosboete wil een referendum over de afschaffing van de wet Hillen, want:

  • Het afschaffen van de wet Hillen is onbehoorlijk politiek handelen en een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid.
  • Eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen. Als ze dat gedaan hebben, presenteer je ze de rekening. Dat voelt als een mes in de rug!
  •  Na afschaffing van de wet Hillen worden degenen die hun koophuis hebben afbetaald dubbel geraakt: ze moeten voortaan het eigenwoningforfait betalen maar kunnen geen hypotheekrente meer aftrekken.
  • We hebben er geen volledig vertrouwen in dat de opbouwtermijn van de afschaffing (in stapjes gedurende 30 jaar) niet wordt versneld. Dat is ook met de verhoging van de AOW-leeftijd en met de beperking van de hypotheekrenteaftrek gebeurd, dus versnelling kan ook zomaar met de afschaffing gebeuren!
  • Regelingen stapelen zich op, werken op elkaar in en versterken elkaar. Afschaffing van de wet Hillen heeft bijvoorbeeld ook invloed op de zorgtoeslag. Zo wordt de aflosboete voor heel veel mensen de druppel die de emmer doet overlopen!
  • Oudere huiseigenaren met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen zijn de klos met het afschaffen van de wet Hillen. Ze hebben spaarzaam geleefd en de hypotheek afgelost om na hun pensioen lagere lasten te hebben. Deze mensen krijgen een rekening die ze niet hadden kunnen voorzien.
  • Ook jongeren die de komende jaren hun hypotheek gaan aflossen krijgen de rekening van het afschaffen van de wet Hillen gepresenteerd. Over uiterlijk 30 jaar zit iedereen met de maximale aflosboete opgescheept!
  • Het argument van het kabinet Rutte III dat de wet Hillen niet meer nodig is omdat het aflossen van de hypotheek toch al verplicht is, is een drogreden. De verplichting om af te lossen bestaat al sinds 2013, dus waarom nu plots de afschaffing van de wet Hillen doorvoeren?

Zeg NEE tegen een onbetrouwbare overheid!

Is de overheid nog te vertrouwen?
Niet echt. Aflossen van hypotheek zou lonen. Nog maar een paar jaar geleden kwam daarvoor een speciale wet. Hypotheek afgelost, dan geen belasting meer op je eigen huis. Goede wet: de overheid beloonde. Dat komt niet vaak voor. Dus gingen veel mensen zelfs extra aflossen. Logisch. De wet werkt!

Een paar jaar later. Toch maar niet, zegt nu de overheid. Als klap op de vuurpijl werd de wet ook nog door de Kamers gejast. We gaan die spaarzame burgers toch weer extra belasten, want het kost te veel…

Kost te veel? Wie kost het veel? Extra belasting op een afgelost huis kost de burgers veel!
Niet alleen de ouderen maar ook de jongeren gaan te zijner tijd de volle mep betalen. Die voelen zich bekocht. Bedonderd.

Zo’n overheid is onbetrouwbaar!
De huisbezitters zijn de klos. Juist in de gewone buurten. Maar houdt het daar op? Vast niet!
Vandaag zijn het de woningbezitters, morgen zijn het de huurders.

Daar kunnen we wat aan doen!
Met uw steun komt er een referendum om die aflosboete te stoppen. Maar ook om een signaal te geven dat we willekeur niet pikken. Geen onbehoorlijk bestuur. Nu niet. Nooit niet!

Zeg NEE tegen een onbetrouwbare overheid
De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben al JA geknikt. Daar kun je dus niet meer op rekenen. De bevolking zegt NEE. Wij willen een betrouwbare overheid! Laat uw stem horen. Eis dat referendum! Zet je handtekening! Zeg NEE tegen de aflosboete!

HOE DOE IK MEE AAN HET REFERENDUM?

Er zijn twee manieren om te tekenen voor het referendum Stop Aflosboete:

  1. Vul hierboven de digitale ondersteuningsverklaring in, deze kunt u digitaal ondertekenen en direct insturen.
  1. Ga naar de speciale website van de Kiesraad: www.referendumovereenwet.nl   Onder ‘Definitieve verzoeken’ vindt u de tekst over het uitfaseren van de ‘wet-Hillen’. Klik daarop en u ziet een formulier dat u ofwel online kunt invullen en vervolgens kunt printen, ondertekenen en opsturen naar de Kiesraad of naar het adres: Stop Aflosboete, Postbus 292, 2501 CG Den Haag. U kunt ook een blanco formulier uitprinten en handmatig invullen en ondertekenen. Het formulier stuurt u vervolgens naar de Kiesraad of naar het bovenstaande adres.

 

Doe mee! Teken ook!